Doškoľovacie kurzy vodičov

V nadväznosti na niektoré porušenia pravidiel cestnej premávky môže orgán Policajného zboru rozhodnúť o povinnosti konkrétneho vodiča podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu v autoškole. Účastníkom doškoľovacieho kurzu vodičov tak môže byť len vodič uvedený v rozhodnutí orgánu Policajného zboru o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu alebo o odobratí vodičského oprávnenia.

Doškoľovací kurz držiteľov vodičských oprávnení sa skladá z výučby teórie a z praktického výcviku. Výučba teórie zahŕňa výučbu predpisov o cestnej premávke, výučbu teórie vedenia vozidla, zásad bezpečnej jazdy a výučbu problematiky dopravnej nehodovosti. Denne môže výučba teórie trvať najviac jeden vyučovací celok trvajúci tri vyučovacie hodiny. Praktický výcvik doškoľovacieho kurzu vodičov zahŕňa výcvik vo vedení vozidla v rozsahu skupín vodičského oprávnenia uvedených v rozhodnutí orgánu Policajného zboru. Po ukončení doškoľovacieho kurzu vodičov autoškola vydá účastníkovi osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Doškoľovacie kurzy vodičov sa realizujú zväčša na individuálnej báze. V prípade záujmu nás preto neváhajte kontaktovať telefonicky, alebo mailom.

Momentálne nie je fixne určený dátum začiatku najbližšieho kurzu. Aktuálnu informáciu k začiatku kurzu Vám radi poskytneme telefonicky, mailovo, alebo v odpovedi po vyplnení kontaktného formulára nižšie.

Zaujal vás tento kurz? Kontaktujte nás