Osobitný výcvik alebo osobitná skúška skupiny A

Aké vozidlá možno viesť po udelení vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A?
 • dvojkolesové motorové vozidlá (bez alebo s postranným vozíkom, tzv. sajdkára) bez obmedzenia výkonu a kubatúry
 • motorové trojkolky bez obmedzenia výkonu a kubatúry

 

Aké sú podmienky na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A na základe absolvovania osobitného výcviku alebo osobitnej skúšky?
 • vodičské oprávnenie skupiny A2 najmenej dva roky
 • čestné vyhlásenie o najmenej dvojročnej praxi vo vedení motorového vozidla skupiny A2
 • absolvovanie osobitného výcviku v autoškole alebo vykonanie osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla
 • ďalšie podmienky na udelenie vodičského oprávnenia v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke okrem písmen a) a f)

 

Z čoho pozostáva osobitný výcvik skupiny A?

Osobitný výcvik skupiny A pozostáva z výučby teórie v rozsahu 12 vyučovacích hodín a z praktického výcviku v rozsahu 8 vyučovacích hodín. Po absolvovaní osobitného výcviku sa neskladá skúška z odbornej spôsobilosti / skúšky z vedenia motorového vozidla.

 

Z čoho pozostáva osobitná skúška skupiny A?

Zloženie osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla bez absolvovania akejkoľvek výučby teórie alebo praktického výcviku.

 

Ako sa prihlásiť na osobitný výcvik, alebo osobitnú skúšku skupiny A?

Postup prihlásenia sa na osobitný výcvik, alebo osobitný skúšku skupiny A je nasledovný:

 • Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia si vyzdvihnite u nás, alebo si ju obojstranne vytlačte,
 • vyplňte prednú časť Žiadosti minimálne v rozsahu Vašich identifikačných údajov a telefonického a/alebo e-mailového kontaktu (v prípade neplnoletého žiadateľa jeho zákonný zástupca navyše vyplní celý spodný rámik),
 • v kolónke „Žiadam o udelenie vodičského oprávnenia skupiny“ vypíšte: „A“,
 • s takto vyplnenou Žiadosťou absolvujte lekársku prehliadku u Vášho lekára, ktorý vyplní horný rámik na zadnej strane Žiadosti (ďalšie údaje sa na zadnej strane Žiadosti nevyplňujú),
 • lekárom potvrdenú Žiadosť nám doručte (osobne v našej kancelárií, vložením do schránky, alebo poštou),
 • po doručení Žiadosti Vás kontaktujeme na Vami uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese s informáciou o termíne najbližšieho kurzu,
 • po dohode ohľadom kurzu na ktorý nastúpite, sa zúčastníte prvého stretnutia, na ktorom vypíšete Prihlášku do autoškoly a dohodne sa ďalší postup v rámci zvoleného kurzu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.

Momentálne nie je fixne určený dátum začiatku najbližšieho kurzu. Aktuálnu informáciu k začiatku kurzu Vám radi poskytneme telefonicky, mailovo, alebo v odpovedi po vyplnení kontaktného formulára nižšie.

Zaujal vás tento kurz? Kontaktujte nás