Osobitný výcvik skupiny B (harmonizovaný kód 96)

Aké vozidlá možno viesť po absolvovaní osobitného výcviku skupiny B (pre harmonizovaný kód 96)?

Po absolvovaní osobitného výcviku skupiny B (t. j. bez zloženia skúšky z odbornej spôsobilosti / skúšky z vedenia motorového vozidla) rozhodne príslušný orgán Policajného zboru o udelení vodičského oprávnenia podľa § 76 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktoré oprávňuje viesť jazdnú súpravu (pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla), ktorej spoločná najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg.

 

Aké sú podmienky na udelenie vodičského oprávnenia skupiny B s harmonizovaným kódom 96?
 • vodičské oprávnenie skupiny B
 • absolvovanie osobitného výcviku v autoškole
 • ďalšie podmienky na udelenie vodičského oprávnenia v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke okrem písmen a) a f)
 • neskladá sa skúška z odbornej spôsobilosti / skúška z vedenia motorového vozidla

 

Z čoho pozostáva osobitný výcvik skupiny B?

Osobitný výcvik skupiny B pozostáva z výučby teórie v rozsahu 12 vyučovacích hodín a z praktického výcviku v rozsahu 6 vyučovacích hodín. Po absolvovaní osobitného výcviku sa neskladá skúška z odbornej spôsobilosti / skúšky z vedenia motorového vozidla. Priemerná dĺžka osobitného výcviku skupiny B sú 2 týždne. V ideálnom prípade je možné osobitný výcvik uskutočniť za 8 dní.

 

Ako sa prihlásiť na osobitný výcvik skupiny B?

Postup prihlásenia na osobitný výcvik skupiny B je nasledovný:

 • Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia si vyzdvihnite u nás, alebo si ju obojstranne vytlačte,
 • vyplňte prednú časť Žiadosti minimálne v rozsahu Vašich identifikačných údajov a telefonického a/alebo e-mailového kontaktu (v prípade neplnoletého žiadateľa jeho zákonný zástupca navyše vyplní celý spodný rámik),
 • v kolónke „Žiadam o udelenie vodičského oprávnenia skupiny“ vypíšte: „B“ a o riadok nižšie zaškrtnite políčko „osobitného výcviku“,
 • s takto vyplnenou Žiadosťou absolvujte lekársku prehliadku u Vášho lekára, ktorý vyplní horný rámik na zadnej strane Žiadosti (ďalšie údaje sa na zadnej strane Žiadosti nevyplňujú),
 • lekárom potvrdenú Žiadosť nám doručte (osobne v našej kancelárií, vložením do schránky, alebo poštou),
 • po doručení Žiadosti Vás kontaktujeme na Vami uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese s informáciou o termíne najbližšieho kurzu,
 • po dohode ohľadom kurzu na ktorý nastúpite, sa zúčastníte prvého stretnutia, na ktorom vypíšete Prihlášku do autoškoly a dohodne sa ďalší postup v rámci zvoleného kurzu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.

Momentálne nie je fixne určený dátum začiatku najbližšieho kurzu. Aktuálnu informáciu k začiatku kurzu Vám radi poskytneme telefonicky, mailovo, alebo v odpovedi po vyplnení kontaktného formulára nižšie.

Zaujal vás tento kurz? Kontaktujte nás