Vodičský kurz skupiny A

Aké vozidlá možno viesť po udelení vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A?
 • dvojkolesové motorové vozidlá bez obmedzenia výkonu a kubatúry (bez alebo s postranným vozíkom, tzv. sajdkára)
 • motorové trojkolky bez obmedzenia výkonu a kubatúry
Aké sú podmienky na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A?
 • dosiahnutý vek 24 rokov (v čase absolvovania skúšky z odbornej spôsobilosti)
 • absolvovanie vodičského kurzu skupiny A
 • zdravotná spôsobilosť
 • absolvovanie skúšky z odbornej spôsobilosti
 • ďalšie podmienky na udelenie vodičského oprávnenia v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

 

Z čoho pozostáva vodičský kurz skupiny A?

Vodičský kurz pozostáva z výučby teórie v rozsahu 15 vyučovacích hodín a z praktického výcviku v rozsahu 18 vyučovacích hodín. Výučba teórie pozostáva z výučby teórie vedenia vozidiel a výučby predpisov o cestnej premávke a zásad bezpečnej jazdy. Praktický výcvik v cestnej premávke možno začať až po absolvovaní výučby teórie vedenia vozidiel a najmenej polovice výučby predpisov o cestnej premávke a zásad bezpečnej jazdy.

 

Ako dlho trvá vodičský kurz skupiny A?

Dĺžka trvania vodičského kurzu skupiny A závisí od časových možností účastníkov kurzu a aktuálneho vyťaženia autoškoly. V ideálnom prípade je možné štandardný kurz ukončiť v horizonte 5 týždňov. Maximálna doba trvania kurzu je však v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z. najviac 12 mesiacov odo dňa začatia kurzu. Priemerná dĺžka vodičského kurzu skupiny A je 6 týždňov.

V prípade časovej tiesne žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia ponúkame možnosť individuálneho kurzu, v rámci ktorého si jeho účastník dohodne s autoškolou hodiny teoretickej výučby a praktického výcviku na individuálnej báze. Limitom je v tomto prípade už len zákon o autoškolách, ktorý nepriamo ovplyvňuje minimálnu dĺžku trvania kurzu, keď stanovuje, že denne môže praktický výcvik žiadateľa trvať najviac šesť hodín výcviku v údržbe vozidla, dve vyučovacie hodiny na trenažéri alebo na autocvičisku a tri vyučovacie hodiny výcviku v cestnej premávke. Minimálna dĺžka individuálneho kurzu je tak 3,5 týždňa.

 

Ako sa prihlásiť do vodičského kurzu skupiny A?

Postup prihlásenia do vodičského kurzu skupiny A je nasledovný:

 • Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia si vyzdvihnite u nás, alebo si ju obojstranne vytlačte,
 • vyplňte prednú časť Žiadosti minimálne v rozsahu Vašich identifikačných údajov a telefonického a/alebo e-mailového kontaktu (v prípade neplnoletého žiadateľa jeho zákonný zástupca navyše vyplní celý spodný rámik),
 • v kolónke „Žiadam o udelenie vodičského oprávnenia skupiny“ vypíšte: „A“,
 • s takto vyplnenou Žiadosťou absolvujte lekársku prehliadku u Vášho lekára, ktorý vyplní horný rámik na zadnej strane Žiadosti (ďalšie údaje sa na zadnej strane Žiadosti nevyplňujú),
 • lekárom potvrdenú Žiadosť nám doručte (osobne v našej kancelárií, vložením do schránky, alebo poštou),
 • po doručení Žiadosti Vás kontaktujeme na Vami uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese s informáciou o termíne najbližšieho kurzu,
 • po dohode ohľadom kurzu na ktorý nastúpite, sa zúčastníte prvého stretnutia, na ktorom vypíšete Prihlášku do autoškoly a dohodne sa ďalší postup v rámci zvoleného kurzu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.

Momentálne nie je fixne určený dátum začiatku najbližšieho kurzu. Aktuálnu informáciu k začiatku kurzu Vám radi poskytneme telefonicky, mailovo, alebo v odpovedi po vyplnení kontaktného formulára nižšie.

Zaujal vás tento kurz? Kontaktujte nás